TRV:07577

ID TRV:07577
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Systemspesifikt
Kravtekst a) Tilstand som kan utløse vedlikeholdsaktiviteter: Dersom det er manglende kontakt mellom skiftepersonell og lokfører skal ikke systemet benyttes til sikkerhetsrelatert kommunikasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Skifteradio"

Se også Bane NOR's operative regelverk mhp regler for skifting : https://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=skifting

Kommunikasjon :

2.8 Mottak av tillatelser, kunngjøringer og signaler

1. Muntlige tillatelser og kunngjøringer i forbindelse med togframføringen, ved skifting og ved arbeid i spor, anses ikke som mottatt før hele eller det vesentlige innholdet er gjentatt av mottakeren. Tilsvarende gjelder for signaler som formidles muntlig.