TRV:07578

ID TRV:07578
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Systemspesifikt
Kravtekst b) Tiltak ved støy og interferens: Dersom det er støy på talesamband som kan føre til misforståelser i forbindelse med skifteoperasjon skal tiltak settes i verk og feil rettes før systemet kan tas i bruk igjen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Skifteradio"