TRV:07579

ID TRV:07579
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Systemspesifikt
Kravtekst c) Øvrige feilindikasjoner: Tiltak bør settes i verk dersom det er
  1. - alarm på utstyr
  2. - feil som medfører at batteri på bærbare terminaler ikke har tilstrekkelig kapasitet
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Skifteradio"