TRV:07580

ID TRV:07580
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Systemspesifikt
Kravtekst Vedlikeholdstiltak: Dersom det er feil eller alarm på utstyr som gir radiodekning i tunnel skal feilårsak identifiseres og rettes i samsvar med tjenestenivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Siker at vedlikeholdstiltak iverksettes ved feil på radioutstyr i tunneler.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Tunnelradio"