TRV:07581

ID TRV:07581
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Systemspesifikt
Kravtekst Ved brudd på samband: Tiltak og feilretting skal iverksettes og rettes umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Siker at vedlikeholdstiltak iverksettes ved feil på radioutstyr i tunneler.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Tunnelradio"