TRV:07582

ID TRV:07582
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Systemspesifikt
Kravtekst Øvrige tilstander som kan utløse vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det er
  1. - fysisk skade på antenneanlegg
  2. - støy på talesamband.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Siker at vedlikeholdstiltak iverksettes ved feil på antenneanlegg i tunneler.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Tunnelradio"