TRV:07584

ID TRV:07584
Bok 562
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Hensyn til oppetid ved vedlikeholdsaktiviteter: Tilgjengeligheten for alle informasjonssystemer bør minimum være 99,7 % per toglederområde, målt over ett år
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at organisasjonens vedlikeholdsrutiner er tilpasset krav til informasjonstjenestenes behov for oppetid.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Generelt"