TRV:07585

ID TRV:07585
Bok 562
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Oppheng eller innfesting: Ved defekt eller skade på oppheng for informasjonsutstyr som kan føre til personskade ved nedfall, skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å avverge ulykke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at oppheng av anvisere, monitorer og høyttalerelementer er i forsvarlig stand.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Informasjonselementer" "

Relatert Generisk arbeidsrutine for anviser er TE-AVA-0000-01