TRV:07586

ID TRV:07586
Bok 562
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Feilinformasjon på Digital-skilting: Dersom anvisere eller monitor viser feil informasjon skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å finne feilårsak og rette feil.

Vedlikeholdstiltak: som utløser feilretting -

  • Systemalarm
  • Feil på betjeningsenhet
  • Dersom det er en eller flere anvisere eller monitorer uten informasjon
  • Hvis lesbarheten på hele eller deler av skjermene er redusert
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at trafikkinformasjon kan formidles til de reisende i samsvar med operative rutiner.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Informasjonselementer"