TRV:07588

ID TRV:07588
Bok 562
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Oppheng og innfesting: Ved defekt eller skadet oppheng på uranlegg som kan føre til personskade ved nedfall skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å avverge ulykker.

Øvrige vedlikeholdstiltak: som utløser feilretting -

  • Systemalarm.
  • Ett eller flere ur som har feilvisning.
  • Hvis lesbarheten på hele eller deler av urskive er redusert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at oppheng av uranlegg er i forsvarlig stand og at lesbarhet og visningsfunksjoner fungerer.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - "Stasjonsur"