TRV:07591

ID TRV:07591
Bok 562
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Oppheng og innfesting: Det skal settes i verk tiltak dersom det oppstår skade på oppheng eller innfesting av deler til høyttaleranlegget som kan føre til personskade ved nedfall.

Øvrige vedlikeholdstiltak: som utløser feilretting -

  • Systemalarm
  • Feil på sentrale enheter i høyttaleranlegget
  • Feil på mikrofon som benyttes for bakgrunnstøykompensering (støysensor - ANS)
  • En eller flere høyttalere ikke fungerer eller stasjonsområder med dårlig taleforståelighet. (STIPA reduksjon)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at høyttaleranlegg opprettholder kvaliteten på oppheng, innfesting og funksjonalitet
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - "Høyttaleranlegg"