TRV:07593

ID TRV:07593
Bok 562
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Kameraovervåkning som er sikkerhetsrelatert: Der ITV anlegg benyttes til overvåking av sikkerhetssystemer skal det utarbeides egne vedlikeholdsprosedyrer lokalt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at vedlikehold av ITV anlegg som overvåker spesielle objekter eller områder er tilpasset anleggets utstyr og funksjoner.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - "Kameraovervåkning"