TRV:07594

ID TRV:07594
Bok 562
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Kameraovervåkning øvrige anlegg: For ITV anlegg som ikke benyttes til overvåking av sikkerhetssystemer bør det vurderes lokale vedlikeholdsprosedyrer som er i tråd med tjenestenivå/SLA.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at vedlikehold av ITV anlegg er tilpasset utstyrets funksjoner og tjenestetilbud.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - "Kameraovervåkning"
Nyttige lenker For kamera : https://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php?id=te:ar:te-itv-0000-01

Andre utstyrstyper i ITV anlegg som sentralservere, lagringsenheter og utstyr for overvåkning av planoverganger følger produsentenes anbefaling for vedlikehold.