TRV:07617

ID TRV:07617
Bok 551
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Signal 64E «Teknisk stolpe», eventuelt baliseskilt, skal plasseres ved A - balisen i balisegrupper som ikke ligger ved tilhørende signal eller skilt.
  1. Utførelse: Det kan tillates +/- 1 m i forhold til A - balisen.
Plassering av markeringsstolpe ved balisegruppe.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er at balisegrupper skal være tydelig merket slik at de er lette å finne for vedlikeholdspersonell.
Endringsartikler Endringsartikkel 3779
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon