TRV:07618

ID TRV:07618
Bok 551
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst SVG-grupper som legges ved innkjørhovedsignal på strekning med ”delvis utrustet område” skal ikke merkes med Signal 64E «Teknisk stolpe» dersom denne har A-balisen plassert tilnærmet i senter av stolpen til et blokktelefonapparat. Spesifikt for parallellbalisen gjelder at tilkoplingen av balise-kabelen skal skje i en koplingsboks på baksiden av telefonstolpen. Derfra skal det gå en kabel ut til balisen, samt en kabel til skapet på signalmasten til innkjørhovedsignalet. Der skal alle koderne være plassert og koplet til signalkretsene.
Plassering av baliser ved et innkjørhovedsignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3779
Relatert krav TRV:01299
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon