TRV:07625

ID TRV:07625
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Personell som deltar ved gjennomføring av kontrolltiltak skal ha nødvendig og dokumentert kompetanse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon