TRV:07631

ID TRV:07631
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Funksjonskontroll skal bestå av:
  1. Kontroll av dokumentasjon.
  2. Godkjenning av installasjonskontroll.
  3. Mekanisk og elektrisk kontroll av ytre objekter.
  4. Funksjonskontroll av ytre objekter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon