TRV:07632

ID TRV:07632
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Før funksjonskontroll starter skal følgende godkjent dokumentasjon foreligge:
  1. Anleggsdokumentasjon
  2. Testspesifikasjon og testprotokoll for funksjonskontroll
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon