TRV:07636

ID TRV:07636
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Sluttkontroll skal bestå av:
  1. Kontroll av dokumentasjon.
  2. Kontroll av forrigling.
  3. Kontroll av system (systemtester).
  4. Godkjenning av funksjonskontroll.
  5. Nødvendig kontroll av korrekt funksjon ved kjøring av tog.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon