TRV:07637

ID TRV:07637
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Før sluttkontroll starter skal følgende dokumentasjon foreligge:
  1. Anleggsdokumentasjon.
  2. Godkjent protokoll for sluttkontroll.
  3. Frigivelsesdokument.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon