TRV:07642

ID TRV:07642
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Det skal alltid gjennomføres kontroll etter alle typer arbeider i signalanlegg.
Dette gjelder også ved arbeider som målinger, feilsøking, utskifting og reparasjon. Kontroll skal gjøres mot gjeldende versjon av anleggsdokumentasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3758
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon