TRV:07657

ID TRV:07657
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst d) Frigivelsesdokumentet skal entydig definere signalanlegget som skal testes og status til dette. Dette gjelder:
  1. Prosjekteringsunderlag
  2. Anleggsdokumentasjon
  3. Utstyr (Materiell og maskinvare)
  4. Programvare
  5. Sikkerhetsdokumentasjon (Safety Case)
  6. Testdokumentasjon
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon