TRV:07664

ID TRV:07664
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst d) Protokoller for sluttkontroll skal for hver kontroll som et minimum inneholde:
  1. Referanse til hvilket krav kontrollen skal dokumentere samsvar med.
  2. Status til anlegget før start av kontroll for hvert enkelt kontrollpunkt.
  3. Beskrivelse av gjennomføring av kontrollen.
  4. Forventet resultat av kontrollen.
  5. Rubrikk for angivelse av om resultat var som forventet.
  6. Rubrikk for beskrivelse av avvik i forhold til forventet resultat.
  7. Rubrikk for signering og datering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon