TRV:07668

ID TRV:07668
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst b) Rapport fra sluttkontroll skal:
  1. Være dokumentasjon på at sluttkontroll er gjennomført.
  2. Angi hvem som har deltatt i og vært ansvarlig for sluttkontroll.
  3. Angi når og hvor sluttkontroll ble utført.
  4. Entydig definer det system som er testet.
  5. Oppsummere gjennomgang av frigivelsesdokument.
  6. Inneholde en beskrivelse av testoppsett.
  7. Inneholde en beskrivelse av gjennomførte tester.
  8. Inneholde en beskrivelse av alle avvik og mangler funnet under sluttkontroll.
  9. Inneholde en entydig konklusjon med anbefaling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon