TRV:07670

ID TRV:07670
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Sakkyndig leder signal kan idriftsette anlegget når:
  1. Det foreligger en anbefaling om idriftssettelse fra sluttkontrollør signal (S).
  2. Nødvendig sikkerhetsdokumentasjon foreligger godkjent.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon