TRV:07672

ID TRV:07672
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst b) Attributteksten skal tegnes med høyde 2,5 mm. og 1,8 mm.
Ledeteksten ved utfylling av attributter er gitt en forklarende tekst, for eksempel "tekst over", "tekst venstre" osv.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon