TRV:07674

ID TRV:07674
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst a) Tekststørrelsene 2,5 mm og 1,8 mm skal tegnes på hvert sitt lag.
KOMP-TEKST25 (satt til gul farge) og KOMP-TEKST18 (satt til cyan farge).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon