TRV:07679

ID TRV:07679
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst b) Symbolenes innsettingspunkt skal plasseres på samme Z-koordinat som sporet, og skal skjule bakenforliggende objekter ved plotting.
Ved plotting må man sørge for at en funksjon som skjuler objekter bak 3D-flater er aktivert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon