TRV:07680

ID TRV:07680
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst c) Fylte flater skal tegnes som skravur.
Grunnen er at kun konturen av ordinære fylte flater (PLINE, SOLID m.fl.) blir skrevet ut når det benyttes en funksjon som skjuler objekter bak 3D-flater (se ovenfor).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon