TRV:07681

ID TRV:07681
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst a) Ved utarbeidelse av signaltegninger skal lag, lagnavn og farge på lag utføres som beskrevet i Tabell: Lag som skal benyttes i signaltegninger, Lag som skal opprettes ved innsetting av komponenter fra symbolbiblioteket, Lagene som tittelfeltet skal tegnes på, Lagene som rammene skal tegnes på.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon