TRV:07683

ID TRV:07683
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst b) Rammene skal ha følgende grafiske detaljer:
  1. Ramme med linjetykkelse 0,7 mm
  2. 10 mm marg
  3. 20 mm hullmarg (venstre side for liggende formater og topp for stående)
  4. Rutenett for referanser
  5. Merker for renskjæring (fylt trekant)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon