TRV:07685

ID TRV:07685
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst b) Tittelfeltet skal plasseres inntil rammen i nedre høyre hjørne av tegningen, både for vertikale og horisontale ark.
Tittelfeltet skal i alminnelighet kunne leses i samme retning som tegningen. Det skal være 35 mm ledig plass over tittelfeltet i hele tittelfeltets bredde. Denne plassen er beregnet for å kunne sette på merknader som for eksempel "byggetegning".
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon