TRV:07686

ID TRV:07686
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst a) Ved utarbeidelse av signaltegninger skal skrifttype, skriftstørrelse, strektykkelse og farge utføres som beskrevet i Tabell: Skriftstørrelser /-typer som skal benyttes i signaltegninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon