TRV:07690

ID TRV:07690
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst e) 1,8, 2,5 og 3,5 mm skal benyttes i symbolenes attributter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon