TRV:07691

ID TRV:07691
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst a) Linjetypen HIDDEN_Signal skal benyttes som stiplede linjer ved fremstilling av signaltegninger.
Unntak:
Tegninger som allerede har HIDDEN_Signal i bruk, og hvor annet skal markeres med stipling, benyttes CENTER_signal i tillegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon