TRV:07692

ID TRV:07692
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst a) Ved utarbeidelse av signaltegninger skal variabler for målsetting utføres som beskrevet i Tabell: Innstillinger av variabler som skal benyttes for riktig målsetting.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon