TRV:07693

ID TRV:07693
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst a) Ved utarbeidelse av signaltegninger skal pennoppsett utføres som beskrevet i Tabell: Penneoppsett for signaltegninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon