TRV:07695

ID TRV:07695
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst a) Ved plotting av tegninger med 3D-symboler skal det benyttes ”hide” for å skjule bakenforliggende symboler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon