TRV:07698

ID TRV:07698
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst c) Snap skal settes til 3 eller 1,5.
Det meste av teksten tegnes med 2,5 mm bokstavhøyde (gul). De fleste symboler og streker tegnes med 0,25 mm strektykkelse (gul).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon