TRV:07699

ID TRV:07699
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst d) På utvendige tegninger skal nabostasjonenes navn angis på høyre og venstre side med pil som peker mot nabostasjon.
Stasjonsnavn tegnes da med 3,5 mm bokstavhøyde (hvit).
Stasjonsnavn kan, i tillegg til i tittelfeltet, tas med midt over selve tegningen (gjelder alle utvendige stasjonstegninger), og tegnes da med 7 mm tekst (rød).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon