TRV:07700

ID TRV:07700
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst e) Navn på togspor skal skrives med romertall, andre spor skrives med arabiske tall.

Unntak:

På store stasjoner med mange spor kan det vurderes å benytte arabiske tall.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon