TRV:07709

ID TRV:07709
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst b) Rutenett i forriglingstabell skal tegnes 9 x 6 mm med 0,25 mm strek (gul).
Unntak:
  1. De to ytterste kolonnene for togveiutløsing tegnes 15 x 6 mm, men kan utvides etter behov.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon