TRV:07712

ID TRV:07712
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst b) Horisontal strek som symboliserer skap, skal tegnes 18 mm lang med 0,7 mm strektykkelse (rød).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon