TRV:07713

ID TRV:07713
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst c) Stiplet linje skal tegnes med linjetype HIDDEN_signal med strektykkelse 0,25 mm (gul).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon