TRV:07714

ID TRV:07714
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst d) Kabler skal tegnes med strektykkelse 0,25 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon