TRV:07715

ID TRV:07715
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst e) Kabler skal tegnes med 6 mm innbyrdes avstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon