TRV:07718

ID TRV:07718
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst h) Objekter skal tegnes plassert i samsvar med faktisk plassering.
Plasseringen skal være riktig i forhold både til eventuelt referanseobjekt og spor. Referanseobjektet kan være apparatskap, eller veimidt (kabelplan for veisikringsanlegg).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon