TRV:07724

ID TRV:07724
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst d) Omrisset av "krysskoblingene" skal tegnes med strektykkelse 0,7 mm (rød).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon