TRV:07726

ID TRV:07726
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst f) Tråder bør tegnes med 6 mm innbyrdes avstand både når trådene tegnes i horisontal og vertikal retning. Dersom trådene går til forskjellige objekter bør det være 9 mm mellom trådene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon