TRV:07727

ID TRV:07727
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst g) Trådene skal stikke 9 mm utenfor "krysskoblingene".
Anbefalt avstand mellom to "krysskoblinger" er 84 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon